Skip to content

Formació

CURS DE PRIMER NIVELL

El curs de primer nivell és la introducció al submarinisme.

Consta de cinc classes teòriques, quatre de piscina i cinc de mar.

El preu del curs cobreix el kit de l’alumne, les classes teòriques i pràctiques, la utilització de tot el material necessari per al curs i l’assegurança fins a finals d’any. L’alumne només s’ha de fer càrrec de les aletes i de les ulleres.

El kit de l’alumne inclou el manual B1E, un CD amb els continguts del manual en versió digital, el passaport de busseig, el llibre d’immersions, les taules d’immersió sense descompressió i amb descompressió i un fulletó dedicat al submarinisme responsable.

L’alumne obté el títol de Bussejador 1 Estrella de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS), de validesa mundial.

El curs obre la porta a les especialitats Nitrox; Suport vital bàsic i RCP; Administrador d’O2; Biologia marina; Iniciació a la fotografia subaquàtica; Fotografia subaquàtica i primers auxilis.

El pas següent per al submarinista esportiu és el curs B2E.

CURS DE SEGON NIVELL

El curs de segon nivell consolida la destresa del submarinista.

Consta de sis classes teòriques i tres classes de mar (sis pràctiques) i inclou el curs de RCP (Reanimació cardiopulmonar), que consta d’una classe teòrica i una pràctica a l’aula.

El preu del curs cobreix el kit de lalumne, les classes teòriques i pràctiques i la utilització de tot el material necessari per al curs.

El kit de l’alumne inclou el manual B2E, un CD amb els continguts del manual en versió digital, el llibre d’immersions i un fulletó dedicat a la pràctica del submarinisme responsable.

El curs permet obtenir el títol de Bussejador 2 Estrella de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS), que té validesa mundial.

Així mateix, el curs obre la porta a la possibilitat d’accedir a les especialitats: Navegació submarina; Busseig nocturn; Busseig profund; Busseig en restes; Busseig a coves; Busseig sota gel; Busseig adaptat; Salvament i rescat; Busseig en corrent; Busseig tècnic amb aire comprimit; Busseig amb vestit sec i Primer auxilis.

El pas següent del submarinista esportiu és el curs B3E.

CURS DE TERCER NIVELL

El curs de tercer nivell comporta la consolidació de les destreses del submarinista.

Consta de vuit classes teòriques, una classe pràctica i quatre classes de mar.

El preu del curs cobreix el kit de lalumne, les classes teòriques i pràctiques i lús de tot el material necessari per al curs.

El kit de l’alumne inclou el manual B3E, un CD amb els continguts del manual en versió digital, el llibre d’immersions i un fulletó dedicat a la pràctica del submarinisme responsable.

El curs permet obtenir el títol de Bussejador 3 Estrelles de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS), que té validesa mundial.

El curs obre la porta a la possibilitat d’accedir a l’especialitat de Guia de grup.

El pas següent en la progressió del submarinista esportiu és el títol d’instructor.

ESPECIALITATS

Les especialitats complementen els principals cursos i ofereixen la possibilitat d’incrementar i millorar les habilitats personals a la pràctica del submarinisme.

Les especialitats abasten àrees temàtiques i de continguts diferents i estan organitzades per acompanyar el submarinista en la seva progressió.

Així, el títol de B1E es complementa amb les especialitats Nitrox; Suport vital bàsic i RCP; Administrador d’O2; Biologia marina; Iniciació a la fotografia subaquàtica; Fotografia subaquàtica i primers auxilis.

El títol de B2E es complementa amb les especialitats: Navegació submarina; Busseig nocturn; Busseig profund; Busseig en restes; Busseig a coves; Busseig sota gel; Busseig adaptat; Salvament i rescat; Busseig en corrent; Busseig tècnic amb aire comprimit; Busseig amb vestit sec i Primer auxilis.

El títol de B3E es complementa amb lespecialitat: Guia de grup.